• DENTAL CENTER cskh.vanthanh@gmail.com

Thông tin tuyển dụng tháng 04/2018

Do nhu cầu phát triển mở rộng thị trường Hệ Thống Đa Khoa và Nha Khoa nay tuyển dụng thêm một số vị trí sau:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIÁM ĐỐC PHÒNG KHÁM