• DENTAL CENTER cskh.vanthanh@gmail.com

Thông tin tuyển dụng tháng 06/2018

Do nhu cầu phát triển mở rộng thị trường Hệ Thống Đa Khoa và Nha Khoa nay tuyển dụng thêm một số vị trí sau:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHÂN VIÊN KINH DOANH