• DENTAL CENTER cskh.vanthanh@gmail.com

Tuyển dụng Bác sĩ răng hàm mặt - Giám đốc phòng khám

Do nhu cầu phát triển mở rộng thị trường Hệ Thống Đa Khoa và Nha Khoa nay tuyển dụng thêm một số vị trí sau:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIÁM ĐỐC PHÒNG KHÁM