Facemask

5.000.000 

Là khí cụ được chỉ định sử dụng trong việc điều chỉnh trường hợp khớp cắn ngược.

Mô tả

Loading

Facemask là loại hàm chức năng nhằm sửa chữa khớp cắn ngược phía trước do xương với nguyên nhân do thiểu sản xương hàm trên ở trẻ em đang trong giai đoạn phát triển và biểu hiện ở thời kỳ răng sữa hoặc răng hỗn hợp sớm. Kéo giãn xương hàm trên theo chiều trước sau, ngang, đứng có thể thực hiện được vì phức hợp sọ mặt có thể uốn nắn, chúng ta có thể đạt được sự thay đổi rõ rệt ở cả 3 mặt phẳng. Xương hàm trên đáp ứng với kích thích chỉnh hình và chức năng do có kích thích tiêu xương và bồi đắp xương dưới màng xương. Do đó mục tiêu điều trị là kích thích xương hàm trên phát triển.

Xem
Đóng