TPA

1.000.000 

TPA là một loại khí cụ chỉnh nha chuyên dụng giúp chỉnh cung hàm hẹp mà những loại niềng răng chỉnh nha khác không thể thực hiện.

Mô tả

Loading

Khí cụ giữ khoảng răng (TPA) được sử dụng trong kỹ thuật giữ và duy trì khoảng do các răng hàm sữa thứ 2 hàm trên mất sớm mà các răng vĩnh viễn tương ứng chưa mọc để dự phòng x lệch răng.
– Khí cụ cố định cung ngang khẩu cái TPA bao gồm 1 cung ngang khẩu cái được hàn chặt hoặc có khớp nối với 2 band răng hàm lớn thứ nhất hàm trên, nhằm hạn chế sự dịch chuyển về phía gần của 2 răng này.

CHỈ ĐỊNH

Khoảng do mất sớm các răng hàm sữa 1 hoặc 2 bên hàm trên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Chưa mọc đủ 2 răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trên.
– Hai răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trên đã mọc nhưng chưa đủ chiều cao thân răng

Xem
Đóng